درس آمار و احتمالات مهندسی دانشگاه آزاد

نمرات رشته هاي روانشناسي باليني و راهنمايي و مشاوره (گروههاي30 و 41 )

سلام دوستان. نمرات امتحان  شما (گروههاي  30 و  41  رشته هاي روانشناسي باليني و راهنمايي و مشاوره ) به صورت زیر است.   خانمها (فتح آبادي -  دل افرورز و قاسمي ) شما  به ترتيب بالاترين نمره كلاس را بدست آورده اید. موفق باشید.

رديف

شماره دانشجويي

میان ترم(از 5 نمره)

پايان ترم(12نمره)

پروژه(3نمره)

1

890219888

2.75

1

1

2

900526562

غايب

غايب

-

3

920212453

2.5

7.5

2.75

4

911149014

غايب

غايب

-

5

920673174

4.5

10

2.75

6

922522141

2.5

صفر

-

7

922523168

5

6

3

8

920221364

3.5

5.5

2

9

911702666

غايب

غايب

-

10

880219728

1

1

2.5

11

922524735

4.75

10

2.5

12

920657484

صفر

1

2

13

922057864

4.25

9

2.5

14

920650521

5

11.5

3

15

910032196

غايب

1.5

-

16

920681445

4

1

2.5

17

920201549

3

صفر

-

18

911162198

3.75

1

2.5

19

900235351

2.5

5.5

2.5

20

880219847

1.5

5

2

21

920651915

غايب

صفر

-

22

920250122

3

صفر

2.5

23

890219841

3

3.5

2.5

24

910823468

4.75

1.5

3

25

910348399

صفر

1.5

2

26

910085123

5

10

2.75

27

900235540

غايب

5

1

28

870248316

نيم

نيم

2.5

29

90267005

2.75

2

3

 

+ نوشته شده در  جمعه چهاردهم شهریور 1393ساعت 8:37  توسط احمد وجدانی  |