درس آمار و احتمالات مهندسی دانشگاه آزاد

نمرات ميان ترم رشته هاي روانشناسي باليني و راهنمايي و مشاوره (گروههاي30 و 41 )

سلام دوستان. نمرات امتحان میان ترم  شما (گروههاي  30 و  41  رشته هاي روانشناسي باليني و راهنمايي و مشاوره ) به صورت زیر است.   خانمها ( جليليان فتح آبادي و دل افرورز ) شما  نمره كامل را بدست آورده اید. موفق باشید.

رديف

شماره دانشجويي

میان ترم(از 5 نمره)

1

890219888

2.75

2

900526562

غايب

3

920212453

2.5

4

911149014

غايب

5

920673174

4.5

6

922522141

2.5

7

922523168

5

8

920221364

3.5

9

911702666

غايب

10

880219728

1

11

922524735

4.75

12

920657484

صفر

13

922057864

4.25

14

920650521

5

15

910032196

غايب

16

920681445

4

17

920201549

3

18

911162198

3.75

19

900235351

2.5

20

880219847

1.5

21

920651915

غايب

22

920250122

3

23

890219841

3

24

910823468

4.75

25

910348399

صفر

26

910085123

5

27

900235540

غايب

28

870248316

نيم

29

90267005

2.75

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هفتم مرداد 1393ساعت 8:16  توسط احمد وجدانی  |